SlovTan-logo
SlovTan-titulok
Facebook vlajka-de  vlajka-sk  vlajka-en
 
ID
Detaily
Dátum
21
16.03.2018
 
Nástup od :  1.5.2018
 
15
15.11.2017
 
Nástup od :  ihneď
 
 
Nástup od :  dohodou
 

Zaslaním životopisu súhlasíte so spracúvaním osobných údajov.

Zaslaním životopisu, motivačného listu a ďalších dokumentov emailom, poštou, osobne dobrovoľne poskytujete prevádzkovateľovi SlovTan Contract Tannery spol. s r.o., IČO: 31 592 635 súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov v rozsahu titul, meno, priezvisko, trvalé bydlisko, prechodné bydlisko, vek, pohlavie, vodičský preukaz - typ, všetky údaje a iné záznamy uvedené v úradnom doklade o vzdelaní, podpis, kontaktné údaje (najmä telefónne číslo a e-mail), údaje uvedené v životopise, jazykové znalosti, prax, absolvované kurzy (názov, krajina), certifikáty (názov, doba platnosti, vydavateľ, krajina), zručnosti (názov, úroveň), očakávaný plat, očakávané zameranie, hodnotenia pohovorov (vzhľad, kvalifikácia, verbalita, neverbalita), výsledky testov zručností a ďalšie uvedené v životopise, motivačnom liste a dotazníku uchádzača o zamestnanie za účelom evidencie uchádzačov o zamestnanie. Osobné údaje nebudú zverejňované a ani poskytované do tretích krajín. Osobné údaje sa poskytujú tretím stranám vykonávajúcim kontrolu, dozor, dohľad na základe osobitných predpisov ako napr. orgánom činným v trestnom konaní, Inšpektorát práce. Súhlas so spracúvaním osobných údajov je možné kedykoľvek odvolať, inak čas platnosti súhlasu uplynie po uplynutí jedného roka odo dňa jeho poskytnutia. Ako dotknutá osoba vyhlasujete, že ste si vedomá svojich práv v zmysle § 28 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2014 Z. z. o tom, že máte právo na opravu nesprávnych, neúplných a neaktuálnych osobných údajov a ďalšie práva uvedené v tomto ustanovení, a že Vám boli poskytnuté všetky informácie podľa § 15 cit. zákona.

nadpis

 

SLOVTAN CONTRACT TANNERY
- VOĽNÉ PRACOVNÉ MIESTA

  • Na pracovné miesta operátorov do výroby hľadáme vhodných kandidátov neustále.

Neváhajte poslať Vašu úplnú žiadosť s podrobným životopisom na nižšie uvedenú poštovú alebo e-mailovú adresu (na osobný pohovor pozývame len vybraných uchádzačov):

SlovTan Contract Tannery s.r.o,
Priemyselná 1,
031 01 Liptovský Mikuláš

Manažér ľudských zdrojov
Stanislava Tomková
tel.: 044-5477 160
email: personalne@slovtan.sk
 
Optimalizované pre IE 5.5+, Firefox 2.0+, Opera 9.0+ a rozlíšenie 1024x768 px.
Zákaznícka zóna