SlovTan-logo
SlovTan-titulok
Facebook vlajka-de  vlajka-sk  vlajka-en
 
ID
Detaily
Dátum
15
15.11.2017
 
Nástup od :  ihneď
 
20
10.11.2017
 
Nástup od :  ihneď
 
19
26.10.2017
 
Nástup od :  ihneď
 
 
Nástup od :  dohodou
 
16
15.08.2017
 
Nástup od :  dohodou
 

Zaslaním životopisu súhlasíte so spracúvaním osobných údajov.

Zaslaním životopisu, motivačného listu a ďalších dokumentov emailom, poštou, osobne dobrovoľne poskytujete prevádzkovateľovi SlovTan Contract Tannery spol. s r.o., IČO: 31 592 635 súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov v rozsahu titul, meno, priezvisko, trvalé bydlisko, prechodné bydlisko, vek, pohlavie, vodičský preukaz – typ, všetky údaje a iné záznamy uvedené v úradnom doklade o vzdelaní, podpis, kontaktné údaje (najmä telefónne číslo a e-mail), údaje uvedené v životopise, jazykové znalosti, prax, absolvované kurzy (názov, krajina), certifikáty (názov, doba platnosti, vydavateľ, krajina), zručnosti (názov, úroveň), očakávaný plat, očakávané zameranie, hodnotenia pohovorov (vzhľad, kvalifikácia, verbalita, neverbalita), výsledky testov zručností a ďalšie uvedené v životopise, motivačnom liste a dotazníku uchádzača o zamestnanie za účelom evidencie uchádzačov o zamestnanie. Osobné údaje nebudú zverejňované a ani poskytované do tretích krajín. Osobné údaje sa poskytujú tretím stranám vykonávajúcim kontrolu, dozor, dohľad na základe osobitných predpisov ako napr. orgánom činným v trestnom konaní, Inšpektorát práce. Súhlas so spracúvaním osobných údajov je moľné kedykoľvek odvola, inak čas platnosti súhlasu uplynie po uplynutí jedného roka odo dňa jeho poskytnutia. Ako dotknutá osoba vyhlasujete, ľe ste si vedomá svojich práv v zmysle § 28 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2014 Z. z. o tom, že máte právo na opravu nesprávnych, neúplných a neaktuálnych osobných údajov a ďalšie práva uvedené v tomto ustanovení, a ľe Vám boli poskytnuté všetky informácie podľa § 15 cit. zákona.

nadpis

 

SLOVTAN CONTRACT TANNERY
- VOĽNÉ PRACOVNÉ MIESTA

  • Na pracovné miesta operátorov do výroby hľadáme vhodných kandidátov neustále.

Neváhajte poslať Vašu úplnú žiadosť s podrobným životopisom na nižšie uvedenú poštovú alebo e-mailovú adresu (na osobný pohovor pozývame len vybraných uchádzačov):

SlovTan Contract Tannery s.r.o,
Priemyselná 1,
031 01 Liptovský Mikuláš

Manažér ľudských zdrojov
Stanislava Tomková
tel.: 044-5477 160
email: personalne@slovtan.sk
 
Optimalizované pre IE 5.5+, Firefox 2.0+, Opera 9.0+ a rozlíšenie 1024x768 px.
Zákaznícka zóna