Slovtan - Contract Tannery,s.r.o.


Stránka vo výstavbe...

Kontakty

Konateľka: Jana Antošková, Ing.

Telefón: +421 (0)44 5477 117
GSM: +421 (0)907 830 652
E-mail: j.antoskova@slovtan.sk

Konateľ: Alexander Bretschneider

Telefón: +421 (0)44 5477 174
GSM: +421 (0)907 911 155
E-mail: A.Bretschneider@slovtan.sk

Vedúci výroby: Hasan Sari

GSM: +421 (0)917 702 831
E-mail: h.sari@slovtan.sk

Personálny manažér: Stanislava Tomková, PhDr.

Telefón: +421 (0)44 5477 160
GSM: +421 (0)918 672 708
E-mail: s.tomkova@slovtan.sk

Enviroment, BOZP a investicie: Ivan Hric, Ing.

Telefón: +421 (0)44 5477 165
GSM: +421 (0)905 968 716
E-mail: i.hric@slovtan.sk

Manažér kvality: Michaela Staroňová, Ing.

GSM: +421 (0)915 776 504
E-mail: m.staronova@slovtan.sk

Nákupca: Milan Grieš

Telefón: +421 (0)44 5477 110
GSM: +421(0)915986632
E-mail: m.gries@slovtan.sk

Nákupca chémie: Monika Šlachtová

GSM: +421 (0)905 566 932
E-mail: m.slachtova@slovtan.sk

Vedúci predúpravne: Tino Baumert

GSM: +421(0)905592266
E-mail: t.baumert@slovtan.sk

Výskum a vývoj: Richard Istel

GSM: +421 (0)915 690 476
E-mail: r.istel@slovtan.sk

Vedúci úpravne: Naci Oeren

GSM: +421 (0)0907 623 681
E-mail: n.oeren@slovtan.sk

Kontrolór výrobných tokov: Stanislava Petrušková

GSM: +421 (0)905 980 600
E-mail: s.petruskova@slovtan.sk

IT manager: Ivan Turčiak

GSM: +421 (0)915 827 564
E-mail: i.turciak@slovtan.sk